Condiții de înscriere

Membri titulari pot fi cei proveniți din rândul cadrelor militare în rezervă sau în retragere din M.Ap.N.,inclusiv soldații și gradații profesioniști pensionați, soțiile sau văduvele acestora, care solicită individual în scris calitatea de membru, recunosc și se obligă să respecte statutul asociației. Pot fi primiți ca membri ai asociației și cadre militare în rezervă sau în retragere din structurile sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, dar numai dacă în municipiul Medgidia nu funcționează organizații proprii ale acestor structuri.
Nu pot fi membri ai asociației sau pierd această calitate persoanele care au adus prejudicii armatei sau asociației.
Calitatea de membru al asociației încetează în următoarele situații:
- la cererea personală scrisă;
- la refuzul de a plăti cotizația sau neplata acesteia timp de 12 luni consecutive;
- încazul de încălcare a prevederilo rstatutare și a devizei asociației;
- în cazul condamnării penale rămase definitive;
- în caz de deces.
În anul 2022 valoarea cotizației membrilor titulari este stabilită, după cum urmează:

  • fond deces: 5 lei/lună = 60 lei anual;
  • fond boală: 3 lei/lună = 36 lei anual;
  • fond social: 3 lei/lună = 36 lei anual;
Sari la conținut