Drepturi și obligații ale membrilor

Membrii asociației au următoarele principale drepturi:
- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale asociației;
- să se adreseze conducerii asociației pentru a fi sprijiniți în rezolvarea unor probleme privind condițiile de viață, asistență medicală, obținerea unor drepturi ce li se cuvin, precum și în relațiile cu diferite instituții civile și militare;
- să fie sprijiniți pentru înhumarea în cimitire militare (civile) și în organizarea de funeralii și onoruri militare potrivit regulamentelor militare în vigoare și datinilor cultului religios de care aparțin.

Membrii asociației au următoarele principale obligații:
- să respecte și să îndeplinească prevederile statutului asociației, hotărârile organelor de conducere și sarcinile primite de la acestea, iar în cazul deținerii de funcții de conducere să acționeze cu răspundere,competență și operativitate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;
- să militeze în toate împrejurările pentru întărirea unității asociației în vederea realizării scopurilor sale și să acționeze cu fermitate pentru coeziunea asociației, să combată încercările de destabilizare sau destrămare a asociației;
- să dovedească în orice împrejurare o comportare demnă, respect și responsabilitate în raporturile cu ceilalți camarazi și în relațiile cu instituțiile civile și militare;
- să participe activ la ședințele și activitățile din cadrul asociației, să-și onoreze la timp obligațiile financiare potrivit reglementărilor stabilite și să atragă noi membri în cadrul asociației.

Sari la conținut