Obiectivele noastre

- promovarea valorilor civice ale statului de drept și întărirea relațiilor societății civile cu armata;
- dezvoltarea sentimentelor de camaraderie dintre cadrele militare în rezervă și în retragere și cadrele militare aflate în activitate;
- participarea la educarea tineretului în spiritul dragostei față de patrie, de trecutul glorios al poporului român și de tradițiile armatei;
- contribuția la respectarea și apărarea de către membrii asociației a onoarei și demnității militare;
- contribuția la cultivarea trecutului național și militar al poporului român, la comemorarea evenimentelor și personalităților patriei și armatei sale;
- acționarea permanentă, cu sprijinul moral, material și financiar al instituțiilor abilitate și al organelor administrației publice locale, în scopul îmbunătățirii protecției sociale a cadrelor militare în rezervă și în retragere, precum și a familiilor acestora, asigurarea condițiilor pentru o viață demnă, decentă, în concordanță cu importanța socială, răspunderile și privațiunile serviciului militar;
- acționarea pentru înființarea cimitirului (sectorului) militar local;
- acordarea de consultanță juridică membrilor asociației în probleme ce privesc drepturile și obligațiile cetățenești ale acestora;
- realizarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu asociații similare din țară;
- participarea, în limita posibilităților sale, la înlăturarea efectelor dezastrelor naturale, precum și la acțiuni cu caracter umanitar;
- promovarea unei imagini corecte ale “Uniunii Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere” printr-o comunicare permanentă cu instituțiile mass-media. În acest scop Asociația promovează valorile fundamentale ale democrației și statului de drept, interesele și simbolurile naționale în eforturile de integrare a României în structurile politice și de Securitate europene și euroatlantice, participând prin reprezentanți la conferințele de presă, dezbateri televizate sau la studiourile de radio.

Sari la conținut